Květen 2008

Záď koně

31. května 2008 v 11:05 | Conusek
Popis koňské zádě:
Záď je tvořena pánví a mohutným svalstvem. Názvem zadek se označuje zád včetně pánevních končetin. Podkladem zádě je křížová kost a obě kosti pánevní. Výška v kříži má být o něco nižší než výška v kohoutku, v opačném případě mluvíme o koni přestavěném. Impulz k pohybu vychází od dlouhých svalů zadku, které vzpřimují hřbet. Pánev představuje rameno síly, které má být dlouhé - dlouhé svaly jsou pak schopny většího stažení a roztažení a lépe tak vzpřimují hřbet a tím zvyšují rychlost. Proto má být záď široká, zvláště u tažných koní, u jezdeckých koní má být dlouhá. Pánev klisny je prostornější než pánev hřebce, křížová kost je kratší a širší, je uložena vodorovně, proto bývají klisny v zádi (v kříži) přerostlejší než hřebci. Pánevní vchod (kruh) je u klisny kruhovitý, u hřebců srdčitý.

Podle délky rozeznáváme záď:

 • dlouhou
 • středně dlouhou
 • krátkou

Při pohledu zboku je záď:

 • rovná - sklon zádě je podmíněn polohou pánevních kostí a kosti křížové, ta by měla být v takové poloze, aby byla vodorovným prodloužením bederních obratlů. Pak je přenášení pohybového impulzu efektivní.
 • mírně skloněná
 • sražená - u sražené zádě je přenos pohybu lomený. Tento nedostatek u chladnokrevných koní kompenzuje mohutené svalstvo široké zádě.
Při pohledu zezadu rozeznáváme záď:
 • oválnou - většinou ji pozorujeme u jezdeckých koní
 • kulatou - u arabských koní
 • louplou (štěpenou) - ta je tvořena mohutnou svalovinou a vyskytuje se převážně u chladnokrevných koní
 • střechovitou - je opakem louplé zádě a je nežádoucí
 • čtvercovou
 • hranatou - povětšinou u starších koní

Zdroj : horses-online.cz


Obecné zlozvyky- TKALCOVÁNÍ A HODINAŘENÍ

31. května 2008 v 10:06 | Conusek
TKALCOVÁNÍ A HODINAŘENÍ
Když kůn pochopí ,že se už nic dít nebude ,že jste odešli,a ke krmení také není nic k dispozici,začne se jednoduše pohupovat. Postupně se začne dostávat do zdánlivého stavu ,,odpočinku" a houpe se ze strany na stranu,zepředu dozadu,nebo dokonce začne kroutit hlavou či celým tělem. Opět se jedná o velmi závažnou poruchu chování,ze které se koník většinou nedostane , v lehčích případech je to pouze stájový zlozvyk,ale často se stává,že tomuto zvláštnímu ,,tranzu" podléhají i na pastvinách.
Skrytá zrada je v tom,že kůn při tomto problému stojí rozkročený a zatěžuje své klouby nepřirozeně a hlavně dlouhodobě ,takže předčasné opotřebení a např. artroza je na cestě.
Dalším na první pohled opomíjeným faktorem je stála aktivita koně,kdy si prostě neodpočine.Takže takový koník je až na některé vyjimky špatně krmitelný,protože vydává velké množství energie zbytečně navíc,ale nemůže si pomoci . Opět se jedná o tzv,, nakažlivý " zlozvyk,který ostatní koně snadno převezmou.

Krk koně

31. května 2008 v 9:42 | Conusek

Popis koňského krku:

Krk koně působí jako páka a svým šíjovým vazem zabezpečuje vypnutí hřbetu a odlehčuje zadek koně. Krk spolu se zavěšenou hlavou dává koni odpovídající výraz, a proto se jeho tvaru a nasazení na hruď věnuje při hodnocení exteriéru zvýšená pozornost. Základem je 7 krčních obratlů, jejichž délka podmiňuje délku krku. Ve vzpřímené poloze krk udržuje svalstvo a šíjový vaz, který umožňuje tuto polohu i ve spánku. Některé krční svaly (hlavně kývač a sval kápový) jsou aktivní při pohybu předních končetin, některé přispívají ke zpevnění páteře. Spojení hlavy s krkem, tedy její zavěšení, je v místě vazu. Krky hřebců jsou podstatně mohutnější než krky klisen - disponují výrazným tukovým hřebenem.

Krk se dělí na:

 • hřeben - horní část krku
 • zásek (vrub) - místo přechodu krku do kohoutku
 • hrdlo - spodní část krku

Podle nasazení krku rozlišujeme:

 • vysoko nasazený krk - při vysoko nasazeném krku je akce končetin vysoká, méně prostorná. Takovéto krky mívají často koně orientálního typu a koně "španělští" (andaluský, lipický...).
 • nízko nasazený krk - dlouhý, nízko nasazený krk je žádoucí u cvalových koní - přední končetiny jsou však více zatěžovány a ovládání koně je obtížnější, ztěžuje rychlé vyrovnávání rovnováhy. Při dlouhodobé práci při sníženém krku tedy přední končetiny trpí. Níže nasazené (a delší) krky mají většinou koně anglické provincie (anglický plnokrevník...).
 • Podle tvaru se rozlišuje krk:
 • pravidelný má hřeben krku mírně klenutý, hrdelní okraj je rovný, krk se směrem od hlavy k trupu mírně rozšiřuje.
 • labutí - je vysoko nasazený, dlouhý, hřeben krku je vyklenutý. Jeho nejvyšší bod je výše než nasazení hlavy.
 • jelení - takový krk je obrácený vzhůru, tedy s prohnutým hřebenem a vypouklým hrdlem. Koně s jelením krkem jsou špatně jezditelní a nazývají se hvězdáři, protože mají vdůsledku tvaru krku i hlavu otočenou více nahoru
 • tlustý (krátký) - většinou typický pro tažné koně, kteří ho při těžkém tahu natahují dopředu se skloněnou hlavou a zatěžují tak přední končetiny, aby odlehčili zádi a vyvinuli tak větší tažnou sílu.
Podle osvalení (muskulatury) dělíme krk na:
 • silný
 • slabý

Podle délky rozeznáváme krk:

 • dlouhý
 • úměrný
 • krátkýDélku krku koně je vždy třeba posuzovat v harmonii k celému tělu koně.
zdroj: horses-online.cz

99 diplomek

30. května 2008 v 18:56 | Conusek

Krásné obrázky od B.Langrishe

25. května 2008 v 11:28 | Conusek
Tak sem dávám po dlouhé době zase nějaké obrázky od B.Langrishe. Zase jsou trochu s fantazy tématikou, jako ty před tím

Parvoviróza

25. května 2008 v 10:48 | Conusek
PARVOVIROZA
Parvoviróza může být smrtelná, pokud se neléčí. Přenáší se kontaktem s nakaženými psy nebo jejich sekrety. Parvoviróza, neboli virový hemorrhagický zánět žaludku a střev, je vysoce nakažlivá, postihuje psy v každém věku a v případě štěňat nebo oslabených jedinců častzo končí smrtí.
Klinickými příznaky jsou zvracení a zejména průjem, který je často krvavý (hemorrhagický). Organismus nemocného zvířete velmi rychle dehydratuje (odvodní se) a ve vážných případech během dvou až tří dnů nastává smrt.
Pro záchranu nakažených zvířat je nutná intenzivní léčba, která spočívá v nepřetržitém několikadenním podávání infuzních roztoků pomocí kapaček.
Před poměrně nedávnou dobou byla na trh uvedena účinná vakcína, která významně snížila výskyt tohoto onemocnění v psí populaci. Tato vakcína ochraňuje psa přibližně dvanáct měsíců.
Onemocnění není přenosné na člověka ani na kočku. Podobné onemocnění u kočky - panlekopenie, je vyvoláno jiným virem.
PŘÍZNAKY
 • apatie
 • dehydratace
 • prudké zvracení a průjem, případně s krví
OČKOVÁNÍ
Všechny vakcíny jsou účinné minimálně jeden rok. Štěňata nechte očkovat v osmi týdnech a znovu v 10-12 týdnech věku. Přeočkování se provádí po roce.
Parvoviróza je často zodpovědná za úhyny štěňat a dokonce celých novorozených vrhů.

98 diplomek

25. května 2008 v 10:28 | Conusek

Drezura-Chody( zastavení)

24. května 2008 v 10:44 | Conusek
ZASTAVENÍ
1. Při zastavení má kůň stát pozorně, nehybně a rovně, s váhou (hmotností) rozloženou stejnoměrně na všech čtyřech nohách, které v páru stojí vždy vedle sebe. Krk má být zvednut, týl vysoko, hlava nepatrně před svislicí. Kůň zůstane "na přilnutí" a udržuje měkké a lehké spojení s rukou jezdce, může jemně přežvykovat udidlo a má být připraven k pohybu na nejjemnější pobídku jezdce.

2. Zastavení se docílí přenesením váhy koně na záď správným zvýšením účinku sedu a nohou jezdce, pobízejících koně proti stále více a více zadržující, ale poddajné ruce, vyvolávající téměř okamžité, ale ne násilné zastavení na určitém místě.

Zbarvení psů-Šedá

24. května 2008 v 10:22 | Conusek
ŠEDÁ
Šedou barvu včetně stříbrné, černostříbrné, stříbroplavé,pepř a sůl, pepřové, grizzly, tmavé grizzly, břidlicové, modročernošedé a šedé může mít například: švédský valhund, irský vlkodav, skotský jelení pes a mnoho dalších.
Ukázka šedé srsti ,např: irský vlkodav

Černobílé obrázky koní

20. května 2008 v 16:35 | Conusek
Náherné černobílé obrázky koní